Wybierz coaching – studia podyplomowe

W warunkach współczesnego, agresywnego rynku pracy nie jest możliwe spełnianie własnych ambicji i budowanie kariery bez ciągłego inwestowania we własny rozwój oraz stałego poszerzania wiedzy. Ponadto przy obecnym tempie pracy coraz szybciej wypalamy się zawodowo, gubimy w poszukiwaniu potencjalnych dróg i ścieżek rozwoju. Na te, tak aktualne dziś, problemy odpowiada jeden kierunek studiów podyplomowych: coaching.